Get Adobe Flash player

KALENDARZ IMPREZ

maj 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

PUB-BAR na stadionie do wynajęcia - II termin naboru ofert

Wynajmujący Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kusocińskiego 17, ogłasza drugi nabór ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gospodarczą w budynku przy ul. Kusocińskiego 17 (stadion miejski), 57-200 Ząbkowice Śląskie.


Przedmiot i główne warunki najmu:
1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gospodarczą, położony na parterze w obiekcie na stadionie miejskim.
2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:
- wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,
- dodatkowo kwoty kosztów dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków, a także podatku od nieruchomości naliczonego przez OSiR.
3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń powinna uwzględniać sportowy charakter obiektu. Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.
Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy) Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca zobowiązany będzie za ten czas uiścić opłaty za korzystanie z nośników energetycznych, wody itd.


4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,
2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc parkingowych,
3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu.


Warunki udziału w konkursie ofert:

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2015 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wynajmującego. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "Oferta lokal na stadionie miejskim".

2. Oferta powinna zawierać:
1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu netto
2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami naboru ofert oraz, że je akceptuje,
b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub, że takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy
d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,
e) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
g) rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,
h) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Do oferty należy dołączyć:
1) Koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).
2) Koncepcję działalności (godziny otwarcia, profil, wizje działalności)
3) Zakres działalności

Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

Dodatkowe informacje:
1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego - Ośrodek Sportu i Rekreacji, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17 lub pobrać ze strony internetowej www.osirzabkowice.pl 
2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udziela Dyrektor OSiR Henryk Saryczew tel. 603 117 423,e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ,
3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

WZÓR OFERTY do pobrania

„Łączy nas piłka” – turniej piłki nożnej dzieci rocznika 2005 i młodszych

turniejkrzys2014O Puchar Krzywej Wieży zagrają w najbliższą sobotę młodzi piłkarze rocznika 2005 i młodsi. Na ząbkowickim kompleksie boisk ze sztuczną murawą Orlik 2012 spotkają się drużyny AP Orzeł Ząbkowice Śląskie, UKS Lechia Dzierżoniów, Nysa Kłodzko, Orlik Kłodzko, FC Wrocław Academy, UKS Kiełczów Academy, Bielawianka Bielawa. Imprezę patronatem objęli burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek oraz Starosta Ząbkowicki Roman Fester. Zapraszamy do kibicowania najmłodszym mieszkańcom Ziemi Ząbkowickiej, start godz. 10:00.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

 

§ 1 Definicje

 

1. Administrator - oznacza Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.


2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.osirzabkowice.pl


6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.


7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:


a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:


a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.


2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:


a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.


3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:


a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.


5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.


7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).


8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).


10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).


12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Opracowano na podstawie: www.rzetelnyregulamin.pl

Strona w przygotowaniu

Strona w przygotowaniu. Bardzo przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

12427451
IP: 3.230.154.160
Dziś jest 2021-05-09

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.