Get Adobe Flash player

KALENDARZ IMPREZ

maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wynajem lokalu na basenie miejskim w Ząbkowicach Śląskich

11Wynajmujący Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kusocińskiego 17, ogłasza nabór ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność handlowo-gastronomiczną w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego (basen miejski), 57-200 Ząbkowice Śląskie w okresie letnim.

 


Przedmiot i główne warunki najmu:
1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną, położony na parterze w obiekcie na basenie miejskim.


2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:
- wskazanej w ofercie stawki dziennego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,

- dodatkowo kwoty kosztów dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków, a także podatku od nieruchomości.


3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej (zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych i papierosów).


4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,
2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc parkingowych,
3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,
4) prowadzenia działalności w godzinach 10:00-18:00

 

Warunki udziału w konkursie ofert:
1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wynajmującego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "Oferta najmu lokalu na basenie miejskim 2018".


2. Oferta powinna zawierać:
1) wskazanie oferowanej kwoty dziennego czynszu brutto (basen czynny tylko w pogodne dni)
2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami naboru ofert oraz że je akceptuje,
b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub, że takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy
d) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
g) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto opłaty za media.

 

Do oferty można również dołączyć:
1) Koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).
2) Koncepcję działalności (godziny otwarcia, profil, wizje działalności)
3) Zakres działalności.


Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

 

Dodatkowe informacje:
1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego - Ośrodek Sportu i Rekreacji, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17.


2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udziela Dyrektor OSiR Henryk Saryczew tel. 603 117 423,e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,


3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

 

9690172
IP: 54.157.61.68
Dziś jest 2019-05-19

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.